Opinie o programie mieszkanie+

W opiniach większości specjalistów przestawienie pomocy państwa z wspierania własności na wsparcie dla segmentu najmu to pozytywny kierunek zmian w polityce mieszkaniowej.. Bartosz Turek Lion’s Bank “Ten kierunek powinien zwiększyć dostępność mieszkań i mobilność Polaków, o ile oczywiście przyjęte rozwiązania się sprawdzą. Także przejście z dofinansowywania zakupu na wspieranie długoterminowego oszczędzania to także bardziej efektywne