Pracujemy nad kalendarium związanym z programem Mieszkanie Plus.