W opiniach większości specjalistów przestawienie pomocy państwa z wspierania własności na wsparcie dla segmentu najmu to pozytywny kierunek zmian w polityce mieszkaniowej..

Bartosz Turek Lion’s Bank

“Ten kierunek powinien zwiększyć dostępność mieszkań i mobilność Polaków, o ile oczywiście przyjęte rozwiązania się sprawdzą. Także przejście z dofinansowywania zakupu na wspieranie długoterminowego oszczędzania to także bardziej efektywne rozwiązanie. Obawiam się jednak, że potrzeby mieszkaniowe są u nas znacznie większe niż szacowany statystyczny deficyt wskazywany przez ministerstwo. Według danych Eurostatu na 1000 mieszkańców w Unii przypada 477 mieszkań, a w Polsce 363. W Europie na obywatela przypada średnio 1,6 pokoju, a w Polsce 1,1. I na koniec, na głowę przypada u nas 26,7 mkw. mieszkania, a w Europie jest to średnio 34,1 mkw.”

Żródło: metriały prasowe Lion’s Bank

Marek Bryx, profesor w Szkole Głównej Handlowej, były wiceminister infrastruktury

“Polsce potrzebny jest radykalny wzrost liczby mieszkań na wynajem o  umiarkowanym lub regulowanym czynszu. Ok. 60 proc. rodzin nie ma wiarygodności kredytowej i to właśnie  one potrzebują pomocy i  interwencji państwa. Tymczasem programy realizowane przez ostatnie lata, czyli RnS i MdM, pomagały głównie w dochodzeniu do własności lokalu. Nie potrzebujemy rewolucji, jeśli chodzi o wsparcie dla sektora mieszkaniowego. Rozsądnym krokiem byłoby zwiększenie środków w ramach już działających mechanizmów, m.in. wsparcia dla społecznego budownictwa czynszowego. Problemy dodatkowo powiększa jakość tkanki mieszkaniowej. Według moich szacunków ponad milion mieszkań w  kraju nadaje się do wyburzenia ze względu na stan techniczny.

Wsparcie jest potrzebne ze względu na niedobór mieszkań dla średnio i mniej uposażonych. Potrzebujemy jednak programu kompleksowego, obejmującego kilka typów działań. Z   jednej strony wspierających długoterminowe oszczędzanie na mieszkanie, niekoniecznie w   postaci kas mieszkaniowych. A  z drugiej rozbudowę segmentu lokali na wynajem i   systemu wsparcia dla osób, których dochody nie pozwalają kupić lokalu od dewelopera. Jeśli chodzi o systemy wsparcia, łatwiej jest je budować, bo mamy już kilka doświadczeń. W   pozostałych kwestiach nasze doświadczenie jako kraju jest niewielkie.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna