Premier Beata Szydło przedstawiła założenia rządowego programu „mieszkanie plus”. To drugi kluczowy projekt (po 500+) tego rządu. W konferencji uczestniczyli również ministrowie: Adamczyk i Smoliński.

Narodowy program mieszkaniowy – Program „Mieszkanie plus” składa się trzech filarów:

  1. Narodowy fundusz mieszkaniowy (wynajem + dojście do własności);
  2. Wsparcie dla budownictwa społecznego;
  3. Indywidualne konta mieszkaniowe – możliwości oszczędzania (subkonta zamiast kas) na własny dom, modernizację, przebudowę i inne cele mieszkalne.

Narodowy fundusz mieszkaniowy

Program nie będzie korzystał ze środków budżetowych. Będzie korzystał ze gruntów Skarbu Państwa pod zabudowę mieszkaniową, które zostaną przekazane do „narodowego funduszu mieszkaniowego”. Program ma być realizowany przez inwestora zastępczego. Dedykowany dla osób, których nie stać na wynajem lub nie mają zdolności kredytowej. W programie nie ma wykluczeń – będzie wprowadzony system oceny / punktowy (dochody, ilość dzieci, itd…). Dochody wpłyną jedynie na czas oczekiwania na mieszkanie. Szacowany koszt wynajmu ma wynosić 10-20zł/metr w zależności od lokalizacji.

  1. Wsparcie dla budownictwa społecznego

Program wspierający gminy, TBS-y, spółdzielnie. Rząd planuje zwiększenie kwot dofinansowania budownictwa komunalnego nawet do 55% inwestycji. Umowy najmu mieszkań komunalnych mają być zawierane na czas określony. W przypadku gdy najemca nie będzie spełniał wymogów gmina będzie miała możliwość żądania czynszu wolnorynkowego. Gminy będą mogły wspierać budowanie mieszkań na wynajem przez różnych inwestorów w wysokości do 20% inwestycji. Warunkiem jest aby czynsze w takich mieszkaniach były nie większe niż 4% wartości odtworzeniowej. Rząd chce przywrócić „lokatorskie prawo do lokalu” w spółdzielniach mieszkaniowych.

Indywidualne konta mieszkaniowe

Planowany minimalny okres oszczędzania ma wynosić 5 lat. Program ma być wprowadzony od 2017 roku. Do zgromadzonych oszczędności byłaby dopłacana premia, pod warunkiem przeznaczenia zgromadzonych środków na dowolny cel mieszkaniowy łącznie z np. remontem. Wysokość dopłacanej premii i sposób jej obliczania zostanie określona w odpowiedniej ustawie.

Fundusz powoła operatora narodowego, który zajmie się realizacją program w praktyce. Będzie m.in. negocjować z potencjalnymi inwestorami, zawierać umowy, wskaże działki, na których można budować. Może też sprzedawać atrakcyjne nieruchomości NFM, by zyskać środki na budowę domów pod wynajem.

Minister pytany o to, kto będzie narodowym operatorem, odpowiedział, że na razie rząd się nad tym zastanawia.

Zdaniem Konrada Płochockiego, dyrektora generalnego Polskiego Związku Firm Deweloperskich, możliwym kandydatem do tej roli jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Szczegóły progeamu zostaną określone w ustawie, która ma zostać przyjęta przez KRM w IV kwartale br.

Źródło zdjęcia: Premier.gov.pl